چهارشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۴

دریچه ها - گاهنامه تئوریک اینترنتی


دانلود رایگان متن کامل
دریچه ها - گاهنامه تئوریک اینترنتی  

"دریچه ها یک گاهنامه تئوریک اینترنتی است. هدف این نشریه، تبلیغ و ترویج نظرات همه کسانی است که به نوعی خود را وابسته به جناح چپ در معنای گسترده آن احساس می کنند. هدف ما درک بهتر پدیده‌هایی که ما و توده های وسیع مردم در سراسر جهان را تحت تأ‌ثیر قرار میدهد، میباشد. امید ما در نهایت نه فقط تفسیر جهان، بلکه تغییر آن، در حد توان خود میباشد. در این راه ما سعی در ترجمه نظرات همه اندیشمندان، محققین و آزاد اندیشدان معاصر، اعم از سوسیالیست، مارکسیست، پست مارکسیست،فمنیست، سوسیال دمکرات، چپ نو، سبز و … که می‌تواند در این راه ما را یاری کند داریم. ما نه مترجمین حرفه‌ای و نه آشنایی کافی و لازم را به زبان پارسی داریم، اما تمام تلاش خود را می‌کنیم که امانت دار خوبی در ترجمه آثار دیگران باشیم. ما خود در پی شناخت بهتر جهان اطراف خود بوده و مایلیم آنچه که خود میاموزیم، را نیز با شما تقسیم کنیم. امید آن را داریم که شما خوانندگان عزیز نیز در این سفر طولانی و پر پیچ و خم ما را همراهی کنید.با این ارزو که در این راه موفق بوده و بتوانیم که در مبارزه با نابرابری‌ها، نابسامانی ها و چالشهای عظیم پیش رو، خود را با استدلال های منطقی هر چه بیشتری مسلح نموده و روزنه ای هر چند ناچیز بسوی نور و دریچه ای به سمت دامان غنی صاحب نظران و تحلیل گران چپ معاصر باشیم."