سه‌شنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۴

لمحات من نفحات القدس - شیخ محمد عالم صدیقی علوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
لمحات من نفحات القدس - شیخ محمد عالم صدیقی علوی
شرح احوال و کرامات و اشتغالات و روابط بزرگان و عارفان سلسله زکیه جهریه سمرقند و بخارا و منطقه ترکستان

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
موسسه انتشارات اسلامی لاهور
پیشگفتار از محمد نذیر رانجها
سال ۱۹۸۶