شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۹۴

کجا ایستاده­ ایم؟ چشم­ انداز تحولات خاورمیانه - دفتر ۲۹ کانون پژوهشی نگاه