پنجشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۴

جنگ، رسانه ها و تبلیغات - دکتر یحیی کمالی پور ، دکتر نانسی اسنو


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جنگ، رسانه ها و تبلیغات - دکتر یحیی کمالی پور ، دکتر نانسی اسنو  

ترجمه: عباس کاردان / حسن سعید کلاهی خیابان