چهارشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی شمارۀ ۱۲


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی شمارۀ ۱۲ 

دوازدهمین خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (مرداد ۱۳۹۴) منتشر شد.
فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است:
سخن نخست: ساده‌نویسی به قیمت از دست رفتن خلاقیت نوجوانان (دکتر مریم دانشگر)؛ متون آموزشی در مکتب‌خانه‌های دورۀ قاجار (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ گفت‌وگو با مؤلفان کتاب‌های درسی (۶): گفت‌وگو با دکتر سلیم نیساری؛ معرفی استاد: دکتر فتح‌الله مجتبائی؛ پنجاه‌وسومین نشست ماهانۀ فرهنگستان؛ معرفی کتاب: نوشتن خلاق، تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای؛ معرّفی مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (شیما شریفی)؛ واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی؛ آشنایی با دانشگاه‌های ایران (۶): دانشگاه تربیت مدرس؛ هشتمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی؛ مجلۀ انشا و نویسندگی (ویژه‌نامۀ زبان فارس و پیامک)؛ منابع آموزشی: فارسی ـ برای سال پنجم طبیعی و ریاضی و خانه‌داری (۱۳۵۳)؛ دهمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی.