یکشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۴

Iranian Lacquer Work in the State Museum of Oriental Art


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک


Catalogue of the Collection. Reading, Translation and Commentary of Arabographic Inscriptions by Rustam Shukurov, Moscow, MMXV

مجموعه آثار لاک الکلی ایران در موزه دولتی هنرهای شرقی - ناتالیا سازونووا / رستم شکوروف
مسکو
سال ۲۰۱۵