شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۴

پرده ی گوش من از پنجره آویزان است - شاعر : عمید صادقی نسب


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پرده ی گوش من از پنجره آویزان است
شاعر : عمید صادقی نسب
چاپ اول : پاییز ۱۳۹۴
شمارگان : ۲۱۰۰ نسخه
چاپ و صحافی : میعاد