یکشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۹۴

برون‌آیی یا آشکارسازی - میلاد شارعی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
برون‌آیی یا آشکارسازی - میلاد شارعی 

برو‌ن‌آیی به معنای آشکارکردن هویت و گرایش جنسی یک شخص برای دیگران، بخشی از زندگی دگرباشان جنسی است. برون‌آیی در برگردان کلمه “ Coming Out ” استفاده می‌شود و به معنای خروج از یک محیط بسته است، که در واقع شخص هویت و گرایش جنسی خود را آشکارا بیان می‌کند. برون‌آیی در جامعه سنتی ایران که علاوه بر آن تحت سایه دولتی دیکتاتور و مذهب‌گرا است، خطراتی دارد و همچنین مزایایی نیز برای برون‌آیی وجود دارد که در صورت فراهم بودن آن بهتر است شخص برون‌آیی کند. در این کتاب به بررسی چگونگی و مراحل برون‌آیی و همچنین خطرات و مزایای آن می‌پردازیم. سعی شده است مطالب به صورت کلی بیان شود تا خواننده، با دیدی باز و صرف زمان کمتر به آنچه که باید درباره‌ی برون‌آیی بداند دست یابد. همچنین در پایان جزوه با خانواده و دوستان دگرباشان جنسی سخنی گفته شده است که نه تنها برای آنان مفید می‌باشد که خواندن آن به تمامی والدین توصیه می‌شود.