دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۴

آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟
گفتگویی با جوزف وایزن بام و کلائوس هفنر
همراه با دیباچه ای از کلاس تومسن
برگردان: آرش برومند

کتابی که در دست دارید گفتگویی است میان دو دانشمند نام دار که با دیدگاه های بسیار متفاوت به ارزیابی رایانه و نقش آن درجامعه بشری پرداخته اند. این گفتگو بیش از دو دهه پیش صورت گرفته است.