چهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۴

دانشنامه در علم پزشکی - به اهتمام دکتر برات زنجانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دانشنامه در علم پزشکی - به اهتمام دکتر برات زنجانی 

کهن ترین منظومه طبی به شعر فارسی
قرن چهارم هجری قمری
چاپ اول
سال ۱۳۶۶
دانشگاه تهران
با همکاری مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل