سه‌شنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۴

کتاب راهنما برای بزرگسالان: محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در اینترنت


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب راهنما برای بزرگسالان: محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در اینترنت 
هوشمندی در شبکه‌های مجازی 
ماریا شیلاسی
سازمان نجات کودکان-سوئد،
۲۰۱۵سال
ترجمه: ستاره نعمت‌اللهی
انتشار: سایت حق کودکی