دوشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۴

فمینیسم و روش‌شناسی (مجموعه‌مقالاتی درباره‌ی روش‌شناسی و شناخت‌شناسی فمینیستی) ویراستار: ساندرا هاردینگ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فمینیسم و روش‌شناسی (مجموعه‌مقالاتی درباره‌ی روش‌شناسی و شناخت‌شناسی فمینیستی) ویراستار: ساندرا هاردینگ 
گروه ترجمه:
عسل اخوان
سارا امیریان
لاله پاشا
امین حصوری
صنوبر لیماک
طاها زینالی
نشر پراکسیس
اسفند ۱۳۹۴