چهارشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۴

اقلیت‌های جنسی و حقوق کیفری - امیدوار. ن


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اقلیت‌های جنسی و حقوق کیفری - امیدوار. ن 

انتشارات گیلگمیشان
تورنتو
کانادا
سال ۲۰۱۶


این کتاب بر مبنای پژوهشی در زمینه جایگاه اقلیت‌های جنسی ایران در حقوق کیفری ایران تهیه شده است. از نتایج عملی و کاربردی این پژوهش می­توان به استفاده از دستاوردهای پژوهش در قوه قانون­گذاری و تقنین در بازنگری قانون و قوه قضایی در برخورد با این افراد با انصاف و عدالت بیشتر، اشاره نمود و همچنین ارتقای ادبیّات این موضوع در سطح مجامع علمی و فرهنگی و مؤسسه‌­های آموزشی و دانشگاهی، ارتقای ادبیات حقوقی و ارائۀ پیشنهاد به مقامات (کنشگران) تقنینی.