چهارشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۹۵

اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان، خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار