یهود، ایران، اسراییل - پروفسور امنون نتصر (ناصر سلوکی)- به کوشش منشه امیر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
یهود، ایران، اسراییل - پروفسور امنون نتصر (ناصر سلوکی)- به کوشش منشه امیر
یا
به شکل شنیداری

اَمنون نِتصر (۱۳۱۳ رشت - ۱۳۸۶ لوس آنجلس) استاد ارشد دانشگاه عبری اورشلیم و پژوهش‌گر نامدار تاریخ، زبان و فرهنگ یهودیان ایران بود.

از مقدمه کتاب:
"زنده نام پروفسور امنون نتصر، بی تردید بزرگترین پژوهشگر پیشینۀ یهودیان ایران و نقش فرهنگی و اجتماعی آنان در این سرزمین بزرگ بود.
کتاب "یهود، ایران، اسرائیل" که بر اساس گفت و گوهای رادیویی منشه امیر با پروفسور نتصر تنظیم گردیده، شامل سه بخش جداگانه است: او در بخش نخستین به پیشینۀ ملت یهود و سرگذشت آنان در خاک پدری خود می‌پردازد.
بخش دوم کتاب به زندگی یهودیان ایران و سهم فرهنگی و اجتماعی آنان در این سرزمین جاودان می پردازد و مطالبی را بیان می کند که شگفت انگیز است. به عنوان مثال، آیا می دانستید که شهر اصفهان "نصف جهان" را یهودیان پایه گذاری کردند ؟
بخش سوم کتاب به اماکن مقدس یهودی در ایران می پردازد و معلوم می شود که در خارج از خاک اسرائیل، بیشترین شمار اماکن مقدس یهودی در خاک ایران قرار دارد. مطالعۀ مطالب این کتاب نشان می دهد که چه همکاری گسترده و چه ارتباط بسیار نزدیک و افتخار آمیزی در طول ۲۷۰۰ سال بین دو ملت ایران و یهود وجود داشته است که در تاریخ ملت های جهان نظیر ندارد."