پنجشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۵

دنیا در گذر (تاریخ کامل بشر - متن کامل) - دیوید کریسشن / امیر کلینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دنیا در گذر (متن کامل) - دیوید کریسشن / امیر کلینی ترجمه کتاب " This Fleeting World " تحت عنوان "دنیا در گذر" قدمی است در آشنایی ایرانیان اندیشمند، استادان و دانشجویان با پروژه ی جدید آموزشی تحت سرپرستی دیوید کریستین (David Christian) و با حمایت بیل گیتس.
 پروژه ی "تاریخ بزرگ" از ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده است و در صدد است که طرحی علمی و نوین از تاریخ جهان را در قالب واحدهای درسی در مدارس و دانشگاه ها وارد سازد. 
" تاریخ بزرگ " تاریخ دنیاست از ابتدای همه چیز تا زمان حال و این داستانی است از پیدایش هستی، کهکشان ها و حیات و سپس تکامل حیات در کره ی خاکی و پیدایی انسان اولیه و در پی آن مراحل تکامل انسان از دوران اولیه تا کشاورزی و دوران مدرن، بررسی زبان، مذهب، خط و تکنولوژی های جدید. 
هدف مهم این پروژه علاوه بر شناخت تاریخ، کوششی است در بررسی و تدوین جهت مندی تاریخ و نقش انسان در گذشته و مشخصأ مسؤلیت انسان درجهان هستی در حال حاضر و آینده. 
با توجه به نیاز روزافزون جامعه ی امروزین ایران و عطش قشر جوان به نگاهی تازه و علمی از جهان، زمینه ی اجرایی و اهمیت این پروژه قابل بررسی است. جزئیات این پروژه در سایت www.thebighistoryproject.com عنوان شده است. درپی شناخت این پروژه، بررسی راه های عملی معرفی این واحدهای درسی به مجموعه های آموزشی ایران به موازات سایر کشورها از اهم دستاوردهای مورد نیاز کنونی به نظر می رسد.
امیر کلینی