سه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۵

دقیقی نامه (حاوی اشعار محمد ابن احمد دقیقی بلخی) - دکتر سید مخدوم رهین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دقیقی نامه (حاوی اشعار محمد ابن احمد دقیقی بلخی) - دکتر سید مخدوم رهین 
اول جدی ۱۳۵۲
وزارت اطلاعات و کلتور جمهوری افغانستان