سه‌شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۵

سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، ۹ ژوئن ۱۹۲۵، ژ. استالین‏


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، ۹ ژوئن ۱۹۲۵، ژ. استالین 

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر