جمعه، مهر ۱۶، ۱۳۹۵

بحثی درباره زبان آذربایجان - محمدرضا شعار، تبریز: کتاب‌فروشی مهر، ۱۳۴۶


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بحثی درباره زبان آذربایجان - محمدرضا شعار 
تبریز: کتاب‌فروشی مهر
سال ۱۳۴۶

دربارهٔ زبان آذربایجان همچنانکه مولف کتاب اشاره فرموده‌اند با استناد به مندرجات کتیبه‌های موجود در سینهٔ کوه سبلان، خان تختی، قلاع باستانی، کلیساها و مساجد قدیمی آذربایجان و نوشته‌های تواریخ ایرانی، یونانی، ارمنی و عرب نتیجه گرفته می‌شود که در مدت سی و دو قرن تاریخ آذربایجان به تدریج زبانهای اورارتو، مانایی، مادی، پارتی (پهلوی دورهٔ پارتیان - فارسی میانه)، پهلویک (پهلوی دورهٔ ساسانی - فارسی میانه)، عربی  و فارسی دری زبان کتابت محاوره بوده و به موازات این زبان‌ها، لهجه‌های گوناگون ایرانی دیگر نیز که ریشهٔ مادی  و پارتی (آذری) داشتند در نقاط مختلف آذربایجان متداول بوده‌اند.
نویسندگان منصف و ارباب تحقیق را متفقأ عقیده بر این است که زبان فعلی آذربایجان یک زبان عارضی بوده و در نتیجه حملات و فشارهای تسلط اقوام ترکی زبان به اهالی این قسمت از ایـران تحمیل و مثل زبان مادری ملکه شده است.