سه‌شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۵

توران میرهادی درگذشت


پیام تلگرامی که هم الان به دست من رسید:
«توران میرهادی»، پیشکسوت ادبیات کودک در سن ۸۹ سالگی درگذشت.


یکی از مصاحبه ها با زنده یاد توران میرهادی:

"كسان دیگری نیز غیر از پدر و مادرتان در زندگی شما تأثیر داشته‌ا ند؟

- بله.... همسر اول من، سرگرد جعفر وكیلی و ازاعضای سازمان نظامی حزب توده ی ایران بود و پس از كودتای ۱۳۳۲ ، در آبان
۱۳۳۳ اعدام شد. ما در فرانسه با هم آشنا شدیم. پس از بازگشت من به ایران ازدواج كردیم و پسر اول من پیروز حاصل این ازدواج است.
زندگی در كنار انسانی اصیل، هر قدر هم كوتاه باشد موهبتی است ماندگار.
از او بسیار آموختم. عشق به مردم، عشق به استقلال و فرهنگ سرزمینم. او به من آموخت چگونه بر ضعف های خود چیره شوم. نسبت به خودم سختگیر باشم و حركت در جهت اعتلای انسانی را حركتی دائمی كنم. شیوه‌ا ی كه بعدها در كتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری به آن برخوردم.
او با شگردهای خاص نامه هایی را به من رساند. این نامه ها پس از انقلاب منتشر شدند. محتوای نامه ها شرح رویدادهای زندان و مقاومت های او و دیگران است. در آخرین نامه كه در واقع
وصیتنامه ی اوست از من می خواهد كه كار فرهنگی انجام بدهم و پسر و خانواده‌ا ش را به من می سپارد."


یادش ماندگار باد