یکشنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۵

دشتهای طوفانی (داستان های کوتاه) - سالم سایق


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دشتهای طوفانی (داستان های کوتاه) - سالم سایق
کابل
سال ۱۳۶۵
اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان