شنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۵

سلسلهٔ ۹۹ گام آموزش زبان فارسی دری برای سواد آموزان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سلسلهٔ ۹۹ گام  آموزش زبان فارسی دری  برای سواد آموزان 
کتاب درسی دوره اول
کتاب متمم درسی دوره اول
کتاب درسی دوره دوم
کتاب متمم درسی دوره دوم
 
مؤلف: استاد ابراهیم سروش  
تدوین کننده گان: عتیق الله فقیری و منیژه نادری   
چاپ نخست: بهار ۱۳۸۷ خورشیدی– هالند  
نشر این کتابها با حفظ امتیاز به بنیاد شاهمامه مجاز است.