سه‌شنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۵

انسان والا - رحمت فیضی / جلال خلعت بری Его величество Человек


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
انسان والا - رحمت فیضی / جلال خلعت بری
آرایش کتاب: اینگل اسحاق اف
بنگاه نشریات پروگرس
شعبه تاشکند
چاپ اتحاد شوروی
سال ۱۹۷۸
Его величество Человек
Рахмата Файзи

در همین رابطه:
فیلم :
تو یتیم نیستی
بر اساس داستان واقعی انسان والا
کارگردان:شهرت عباسوف
محصول اتحاد شوروی
سال ۱۹۶۲