پنجشنبه، دی ۲۳، ۱۳۹۵

هزار سخن از سخنان امیر المومنین عمر ابن خطاب - شیخ یونس سامرایی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هزار سخن از سخنان امیر المومنین عمر ابن خطاب  - شیخ یونس سامرایی
ترجمه و شرح: سید محی الدین قریشی
چاپ اول
سال ۱۳۸۸
چاپخانه کمال - سلیمانیه