جمعه، دی ۲۴، ۱۳۹۵

داستانهایی از سفر پیدایش - Sipure Be-reshit be-parsit-Yehudit


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
داستانهایی از سفر پیدایش - Sipure Be-reshit be-parsit-Yehudit
متن جودوپرشن (فارسیهود) - متن فارسی با الفبای عبری
قرن هجدهم میلادی