سه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۵

نامه اعلیحضرت احمدشاه بابا بنام اعلیحضرت سلطان مصطفی ثالث عثمانی - غلام جیلانی جلالی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نامه اعلیحضرت احمدشاه بابا بنام اعلیحضرت سلطان مصطفی ثالث عثمانی - غلام جیلانی جلالی
 که از روی نسخه واحد خطی آرشیف سلطنتی استانبول ترتیب شده است
انجمن تاریخ افغانستان
کابل - سال ۱۳۴۶