پنجشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۹۵

چهره شیرین - طلعت بصاری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چهره شیرین - طلعت بصاری

از انتشارات دانشگاه جندی شاپور
سال ۱۳۵۰طلعت بصاری در سال ۱۳۰۲ در بابل به دنیا آمد وی چند کتاب در مسائل زنان دارد او در رشته زبان و ادبیات فارسی دکترا گرفته است.      
تحصیلات و مدارک علمی: دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی     
مسئولیت و مقام‌ها: متخصص در شاهنامه و استاد دانشگاه     معاونت دانشگاه جندی شاپور  از پیشروان نهضت زنان در ایران، اغلب اوقات پژوهش خود را صرف شناختن و شناساندن پیام‌های زنانه و مادرانه شاهنامه فردوسی کرده است و به این اثر از دیدگاه و جنبه‌های پندآموزی نگاه می‌کند.