چهارشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۵

جاسوسی که از اسرائیل آمده بود (داستان زندگی الی کوهن) - بن دان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جاسوسی که از اسراییل آمده بود (داستان زندگی الی کوهن) - بن دان

داستان واقعی جاسوس اسرائیلی الی کوهنفیلم سینمایی جاسوس غیر ممکن- زبان:انگلیسی
بر اساس داستان واقعی زندگی الی کوهن