پنجشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۶

سمت روشن جاده ها (دفتر شعر) - سليمان لايقدانلود متن کامل کتاب الکترونیک
سمت روشن جاده ها (دفتر شعر) - سليمان لايق 
یا
دانلود از تلگرام 

به افتخار بیستمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان
نشر آکادمی علوم افغانستان
سال ۱۳۶۳