شنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۵

فیلم سینمایی اشک و شمشیر (داستان شورش واسع برضد خوانین بخارا) - بر اساس کتاب میرزا تورسون زاده


فیلم سینمایی اشک و شمشیر (داستان شورش واسع برضد خوانین بخارا) - اقتباس از  کتاب میرزا تورسون زاده
زبان: فارسی تاجیکی
کارگردان: جورابیک آخونوف

دانلود فیلم از تلگرام