چهارشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۵

فیلم سینمایی داخوندا - بوریس کیمیاگروف - محصول ۱۹۵۶ اتحاد شوروی - زبان: فارسی تاجیکی

فیلم سینمایی داخوندا - بوریس کیمیاگروف - محصول ۱۹۵۶ اتحاد شوروی - زبان: فارسی تاجیکی
سناریو: صدرالدین عینی

دانلود فیلم در تلگرام