چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۶

تو، تو نیستی (مجموعه نمایشنامه ها ) - گریگوری گورین / جلال نورانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تو، تو نیستی (مجموعه نمایشنامه ها ) - گریگوری گورین / جلال نورانی 
یا
دانلود از تلگرام
مطبعه آریانا - کابل
سال ۱۳۶۸
به افتخار ۲۵ مین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان
اتحادیه انجمن های هنرمندان افغانستان
گردآورنده: رشید پایا
مهتمم: محمدعارف نیکجو