یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۶

نامه های دستنویس جامی - عصام الدین اورنبایف / مایل هروی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نامه های دستنویس جامی - تهیه وتنظیم ازعصام الدین اورنبایف
به همکاری ومقدمه مایل هروی 
کابل - ۱۳۶۴
انستیتو شرق شناسی (ابوریحان بیرونی) آکادمی علوم جمهوری ازبکستان شوروی
با همکاری
دپارتمان زبان و ادبیات دری آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان
یا
دانلود از تلگرام