یکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۶

دستور الکاتب فی تعیین المراتب - محمد بن هندوشاه نخجوانی / عبدالکریم علی اوغلی علی زاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دستور الکاتب فی تعیین المراتب - محمد بن هندوشاه نخجوانی / عبدالکریم علی اوغلی علی زاده
جلد اول
جلد دوم
 یا دانلود از تلگرام

آکادمی علوم اتحاد شوروی
انستیتوی ملل آسیا
اداره انتشارات دانش
فرهنگستان علوم جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان
مسکو - سال ۱۹۶۴
 «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»، اثر محمد نخجوانی، (فرزند هندوشاه بن سنجر عبدالله صاحبی نخجوانی صاحب کتاب با ارزش تجارب السلف ، است. محمد بن هندوشاه؛ از جمله رجال معروف دیوان انشاء در اواخر دوره ی ایلخانی و اوایل دوره ی جلایری می‌باشد) و به اهتمام و تصحیح عبدالکریم علی اوغلی علی زاده در دو جلد با تصحیح علمی و انتقادی و مقابل نسخ و مقدمه‌ای در دو مجلد در مسکو به چاپ رسیده است.