جمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۶

امثال فارسی - انگلیسی - سلیمان حییم


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
امثال فارسی - انگلیسی - سلیمان حییم 
زنده یاد سلیمان حییم از نام آوران یهودی- ایرانی است که به حق به او لقب پدر فرهنگ نویسی دوزبانه داده شده.