پنجشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۶

تاریخنامه هرات - سیف بن محمد بن یعقوب الهروی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخنامه هرات - سیف بن محمد بن یعقوب الهروی 
یا
دانلود از تلگرام
تصحیح: پروفسور محمد زبیر الصدیقی
به سعی و اهتمام:خان بهادر خلیفه محمد اسدالله
چاپ اول - کلکته سال ۱۹۴۳
چاپ دوم -تهران سال ۱۳۵۲

تاریخ‌نامهٔ هرات قدیمی‌ترین تاریخ محلی برجای مانده هرات به فارسی از سیف بن محمد بن یعقوب هروی معروف به سیفی هروی تاریخ نگار اهل افغانستان در حدود سال ۷۲۰ ه. ق. (۱۳۲۰ میلادی) است