شنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۶

بر سرمای درون (گزارشی با خاطره‌ی احمد شاملو) اثری از : آنتونیو گاموندا, آنخل گیندا, احمد شاملو, محسن عمادی, پاکو ایبانیز


بر سرمای درون (گزارشی با خاطره‌ی احمد شاملو)  اثری از :  آنتونیو گاموندا, آنخل گیندا, احمد شاملو, محسن عمادی, پاکو ایبانیز