شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۶

شورای نویسندگان و هنرمندان ایران (دفتر اول) - جمعی از نویسندگان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 شورای نویسندگان و هنرمندان ایران (دفتر اول)  - جمعی از نویسندگان 
یا
دانلود از تلگرام
سال ۱۳۵۹
کتاب حاضر نشریه‌ای است که چند سال با سردبیری م.الف.به آذین در تهران و بعضا در لندن منتشر می‌شده است. این نشریه بیانگر و بازتاب‌دهنده مقالات، یادداشت‌ها و مطالب نویسندگان و هنرمندان ایران درمورد مسائل جاری جامعه بوده است. مسائلی از سنخ: فرهنگی، فکری، هنری، ادبی و... . این کتاب (نشریه) در سال ۱۳۵۹ توسط شورای نویسندگان و هنرمندان ایران منتشر شده است و دفتر اول از این مجموعه می‌باشد.