چهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۶

بختیار نامه - اوغانیوس برطلس (برتلس)


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک و کمیاب:

بختیار نامه - به سعی و اهتمام اوغانیوس برطلس  (برتلس)
یا
دانلود از تلگرام

مدرسه السنه شرقیه واقعه در لنینگراد متحفه به ا. س. ینوقیدزه
کمیته اجراییه مرکزی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی
لنینگراد - سال ۱۹۲۶
تیراژ : ۷۵۰ نسخه