یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۶

من سوار ابر پرواز کردم - میخاییل پلاتسکوفسکی / حبیب ف. (حبیب الله فروغیان)


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
من سوار ابر پرواز کردم - میخاییل پلاتسکوفسکی / حبیب ف. (حبیب الله فروغیان)  
یا
دانلود از تلگرام
نقاشی: ویکتور چیژیکوف
ترجمه شعرها: آذر
بنگاه نشریات پروگرس
مسکو - سال ۱۹۷۳
چاپ اتحاد شوروی