شنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۶

ایران در آستانه یورش تازیان - پروفسور علی ایوانوویچ کولِس نیکوف / م.ر.یحیایی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ایران در آستانه یورش تازیان - پروفسور علی ایوانوویچ کولِس نیکوف / م.ر.یحیایی


پروفسور علی ایوانوویچ کولِس نیکوف (متولد ۱۹۳۵ در اتحاد شوروی) - استاد ایرانشناسی دانشگاه لنینگراد (سنت پترزبورگ)