چهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۶

سرودهای انقلابی؛ سرودهایی از چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق ایران


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سرودهای انقلابی؛ سرودهایی از چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق ایران 
یا
دانلود از تلگرام

تهیه و تنظیم: سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا
انتشارات کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی