شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۹۶

سمط العلی للحضره العلیا ( درتاریخ قراختاییان کرمان ) - ناصرالدین منشی کرمانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سمط العلی للحضره العلیا ( درتاریخ قراختاییان کرمان ) - ناصرالدین منشی کرمانی
از تلگرام

به تصحیح: عباس اقبال
تحت نظر علامه مرحوم محمد قزوینی
طهران - سال ۱۳۲۸ شمسی

قراختاییان کرمان (سال‌های حکومت ۷۰۳–۶۱۹) یکی از سلسله‌های ملوک‌الطوایفی ایران بود که نزدیک به ۸۳ سال بر کرمان حکمرانی کرد. به مناسبت لقب مؤسس آن براق حاجب به آن سلسله قُتلُغ خانی نیز گفته می‌شود