افغانستان در مسیر تاریخ - میر غلام محمد غبار«افغانستان در مسیر تاریخ» تنها تاریخ افغانستان است که با چشمان باز و وجدان بیدار به رشته تحریر درآمده و مثل دیگر کتاب های تاریخ افغانستان فقط به سرگذشت شاهان مستبد اکتفا نکرده بلکه مبارزات و رشادت های مردم افغانستان علیه اشغالگران خارجی و خاینان داخلی را نیز به صورت شایسته به تصویر کشیده است.
میر غلام محمد غبار تاریخ نویس میهن پرست و شخصیت مبارز وطن ما رنج ها و قید و بند های زیادی را متقبل شد تا این اثر جاودانه را به نسل های بعدی واگذار نماید و حکام مستبد و خائن با توقیف این اثر بزرگ نیز نتوانستند جلو پخش آنرا بگیرند.
حال که تاریخ به صورت هولناک تر و مفتضح تر در وطن ما تکرار می شود و اشغالگران امریکایی و نوکران افغان شان طوری تبلیغ می کنند که گویا تنها امریکا و به اصطلاح «جامعه جهانی» می تواند مردم افغانستان را به سوی آزادی، دموکراسی و خوشبختی رهنمون سازند، مرور تاریخ درخشان مبارزات آزادیخواهانه مردم ما علیه تجاوزگران خارجی و مستبدین داخلی ضرورت مبرم است.
امروز امریکا و مزدورانش می خواهند نسل جوان ما بیگانه با تاریخ شان، خنثی و بی‌غیرت بار آیند، اما «انتشارات محسن» با دیجتال سازی و پخش «افغانستان در مسیر تاریخ» و سایر آثار گرانبها می کوشد نقشی در بلند بردن آگاهی جوانان وطن ما بازی کند.
آنچه درین فایل آمده عینا از روی متن چاپی اسکن و پی‌دی‌اف شده و به خاطر اجتناب از حجیم شدن اندازه، آن را در چندین بخش جداگانه بصورت آنلاین در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.
از دوستانی که داوطلبانه درین کار به ما یاری رسانیدند اظهار سپاس می کنیم. و تشکر قلبی از حشمت غبار و دنیا غبار که اجازه پخش دیجتال این کتاب را دادند.