یکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۶

سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران - ایرج اشراقی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران - ایرج اشراقی
جلد اول - از صفویه تا انقلاب اسلامی
جلد دوم - از انقلاب اسلامی تا کنون 

یا
دانلود از تلگرام