تاریخ ماد (چاپ سال ۱۳۴۵) - دیاکونوف ، کریم کشاورز


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ ماد (چاپ سال ۱۳۴۵) - دیاکونوف ، کریم کشاورز 

ایگور میخایلوویچ دیاکونوف ( Игорь Михайлович Дьяконов) خاورشناس روسی در زمینهٔ بین‌المللی، و یکی از بهترین پژوهشگران در زمینهٔ مطالعات تاریخ باستانِ خاور نزدیک بود.
ایگور میخایلویچ دیاکونوف متخصص فقه‌الغه و تاریخ شرق باستان و کارمند ارشد موزه آرمیتاژ و استاد علوم تاریخ و عضو افنخاری انجمن آسیایی سلطنتی بریتانیا و صاحب تألیفات فروان در تاریخ مشرق کهن و فقه‌اللغه و زبان‌های زبان اکدی، زبان سومری و زبان اورارتویی و غیره که در شعبهٔ انستیتوی اقوام آسیایی فرهنگستان علوم شوروی سابق در لنینگراد مقام ارجمندی داشت.