درنگ‌ها و پیرنگها - واصف باختری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
درنگ‌ها و پیرنگها - واصف باختری 

«درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» مجموعه‌یی از مقالات پژوهشی است که بیشترینه در روزگار جوانی واصف باختری نبشته شده‌اند. در این کتاب، مقاله‌های «اسپینوزا و گوهر نخستین»، «شیوهٔ تحلیل کارکردی»، «سرگذشت رازناک مقوله‌ها»، «ویس و رامین سپاسنامهٔ دیرین سال عشق»، «انگاره‌های نادرست دربارهٔ ناصر خسرو» و همچنان دو مقالهٔ «اسلوب چند محراقی در فرجام داستان‌های پسین نوگرایانه» ترجمهٔ آدریان لانج و «جنگ صلیبی در قلمرو ادبیات» ترجمهٔ از دلاتوره نقد نویس برازیلی، گرد آمده‌اند. «درنگ‌ها و پیرنگ‌ها» در ۱۰۸ صفحه با شماره‌گان هزار نسخه در بهار سال ۱۳۷۸ از سوی بنیاد انتشارات میوند در پیشاور به چاپ رسیده است.