چهارشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۹۶

"تسکه شبانه دسکلا " (مجموعه ای از داستانهای گیلکی با ترجمه فارسی) - گیل آوایی