سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک خلق کره - شه سین سیک / هیونگ ژونگ هون / فریدون گیلک

سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک خلق کره - شه سین سیک / هیونگ ژونگ هون / فریدون گیلک
سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک خلق کره - شه سین سیک / هیونگ ژونگ هون / فریدون گیلک

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک خلق کره - شه سین سیک / هیونگ ژونگ هون / فریدون گیلک

یونسکو سال ۱۹۷۹
انتشارات ابوریحان
چاپ اول
دی ۱۳۶۰

یا

دانلود از تلگرام


خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ما را از نظرخود مطلع کنید