چهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۴۰۰

زمین شناسی آذرآبادگان (آذربایجان) - هوبرت ریبن


زمین شناسی آذرآبادگان (آذربایجان) - هوبرت ریبن
زمین شناسی آذرآبادگان (آذربایجان) - هوبرت ریبن

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترجمه و تصحیح: مهندس علی اقبالی
مرداد ۱۳۲۸
چاپخانه اداره فرهنگ تبریز
 
یا
 

هفت پیکر - نظامی گنجوی

هفت پیکر - نظامی گنجوی دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک هفت پیکر  نظامی گنجوی متن علمی و انتقادی از طاهر احمد اوغلی محرم اوف  اداره...